صبح که از خواب بیدار شدم و خودمو توی آینه نگاه کردم از دیدن خودم وحشت کردم چشمای پف آلود و ورم کرده ، موهای ژولیده، صورت رنگ پریده ... پای چشمام یه هاله بزرگ درست شده بود. خیلی تماشائی بود. انگار مامان واقعا حق داشت . من خودم قیافه خودمو نمیبینم خبر ندارم..........<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چقدر من عوض شده بودم. تازه وقتی از دکتر داروخانه دارو میگرفتم وقتی صدای خودمو شنیدم از تعجب شاخ در آوردم. چه اروم و بی روح شدم. انگار روح از این قفس تن من پریده. اصلا انگار من دیگه خودم نیستم. حتی عقایدم هم کلی با گذشته فرق کرده . انگار هیچ کاری به نظرم زشت و قبیح نمیاد. قبح خیلی از گناها واسم ریخته شده و من نمیخوام که اینطوری باشه !!!! دیشب وقتی العفو میگفتم تازه فهمیدم که چقدر پرت افتادم. تازه فهمیدم که چقدر دارم با ارزشام فاصله میگیرم. تازه عمق فاجعه رو حس کردم.

من دیروز به سادگی افتادن یه برگ به یه دیوونه زنجیری تبدیل شده بودم.

   تازه فهمیدم که چه ایمان ضعیفی دارم وقتی دو ساعت بعد یه تغییراتی دیدم که ... یه چیزائی دیدم که به یقین رسیدم. تازه فهمیدم معنای واقعی" بخوانید تا اجابت کنم " چیه !!!!!!!!!!!!!!!!

   من طی چند ساعت کوتاه خیلی چیزا رو حس کردم ، لمس کردم. فهمیدم!

دیشب شب معراج من بود

  با دیدن اون صحنه کذائی .... با گم شدن یه برگه و با شنیدن خبره....... شدم دقیقا عین دیوونه های امین آباد. چه زود خودمو باختم... اما میدونو خالی نکردم... طی همین ساعتای کوتاه من به اوج رسیدم. من مردمو باز متولد شدم . خدائی که ازش مرگ میخواستم اونو بهم داد.

   خدایا تو چی هستی؟

   خدایا تو چقدر مهربونی؟ منه گله مند که تا ناکجا آباد رفتمو از کجا برگردوندی؟ ازکجا یه دفعه اومدی دستمو گرفتی؟ مگه میشه تو باشیو من عاشق کسی دیگه بشم؟ مگه میشه تو باشیو من منتظر غیر تو باشم؟ مگه میشه کسی جمال تورو ببینه دیوونه نشه؟ من حتی یه لحظه نمیتونم به وجودت  فکر کنم!!! نه... باز دیوونه میشم

خدایا تو کجائی؟ من اینقدر لیاقت ندارم که از رگ گردن بهم نزدیک ترباشی.

    خدایا.....

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
pania

وبلاگ خوبی دارین

b ab_esfanji2000@yahoo.com

چقدر سايت زشتی اه اه من که خوشم نيومده . حتما آدما يی مثل شما ها از اين سايتها خوششون مياد کچلها فسقلی ها نونورا لوسها نگو نگو وای وای اه اه لوسها وای وای

b ab_esfanji2000@yahoo.com

هرکی اين سايت رو نگاه کنه خوله ديوونن مثل ...... هاست پت پتو ااا کوچولو ها گينچ گيلی ها کچلها

ali baba

سابيليکم چطوری داش ؟ نوکرتم.يه سايتم مثل همين دره پيتی که شما دارين واس ما هم طراحی کن خوب نوکرتم

ali baba

سا بليکم نوکرتم چرا جوابی به ما نمیدی؟ اوچیکم کاری باری؟ چاکریم