آخيش....بالاخره تموم شد

چقدر احساس سبکی ميکنم.احساس ميکنم که يه کوه مسئوليت از روی دوشم برداشته شده. حاضر نيستم اين احساسو با هيچی عوضش کنم!

دوباره مثله اون روزا... فوتبال ديدنای بابا... غرغرای مامان... ۴ ديواری اتاق عزيز خودم. کتابام .نقاشيام ...کمدخاطرات ...آخيش چقدر خوشحالم.چقدر احساس امنيت ميکنم. ديگه هر اتفاقی بيفته بابا هست .مامان هست. يه زندگيه عادی مثله همه ...ديگه دلم نميخواد حتی يه لحظه ازشون جدا بشم . ديگه هيچ کس نميتونه اذيتم کنه....

                                        ديگه آزاد شدم35.gif35.gif35.gif

/ 4 نظر / 4 بازدید
Hasti

امنيت شايد تنها احساسی باشد که وجودش تک تک سلولهای آدم را به آرامش دعوت می کند

mahpishoony

سلام: حوبهههههههههههه ... خيلی خوبه ... امنيت ... دوستی ... صفا ... صميميت ... الان ... که بعل دستمی ...

mahpishoony

بازم سلام: دوستت دارم ... خيللللللللللللليييييی ... فرشته ی مهربون من ... ما می تونيم ...