یش از انکه با خبر شوی لحظه ی عظیمت تو نا گزیر می شود... آی... ای دریغ و حسرت همیشگی٬ ناگهان چقدر زود دیر می شود!

/ 0 نظر / 31 بازدید