کسی نمی خواهد <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

              باور کند که باغچه دارد میمیرد

                            که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است

                                                       که ذهن باغچه دارد آرام آرام

  از خاطرات سبز تهی میشود

                           و حس باغچه انگار

               چیزی مجرد است که در انزوای باغچه پوسیده است

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
katrin

من باور دارم ... مطمئن باش...