زنده باد آزادی

فکر میکنید بازی تمام شده ؟ نخیر!!! بازی که شروع کردید دارد به جاهای باریکی میرسد ما صدای هم وطنانمان را شنیدیم.خودمان هم فکر نمیکردیم به این بلندی باشد.اما شنیدیم.....حالا هم تنها چیزی که به آن چنگ میزنیم نه امید ، که غرور است. حس دیدن تاریخ هنگامی که شکل میگیرد و من میبینم مملکتم را و ملتم را و دوستانم را در لحظه‌های تاریخ و در کتاب‌های تاریخ آیندگان. من هرگز شجاعت کسانی که این روزها فقط با حضورشان میجنگند را فراموش نخواهم کرد.

 من امروز به ایرانی بودنم دوباره مغرورم. گاهی فکر میکردم ستارخان ها و میرزا کوچک خان های زمان دیگر تمام شده‌اند. ولی امروز میدانم اگر هم شکلشان عوض شود ما هنوز برای تاریخ قصه های فراوانی در آستین داریمبازی را که شما شروع کردید به انتها میرسانیم.ما مردم ایران......زنده باد آزادی

/ 3 نظر / 17 بازدید