دیگر منتظر کسی نیستم

دیگر منتظر کسی نیستم×

هر که آمد

ستاره از رویاهایم دزدید

هر که آمد

سفیدی از کبوترانم چید

هر که آمد

لبخند از لب‌هایم برید

منتظر کسی نیستم

از سر خستگی در این ایستگاه نشسته‌ام!

× اسکی روی شیروانی ها/رسول یونان

/ 0 نظر / 56 بازدید