<بنام او>

يادم باشدحرفی نزنم که به کسی بربخورد

نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

راهی نروم که بی راه باشد

خطی ننويسم که آزار دهد کسی را

يادم باشد که روز و روزگار خوش است

همه چيز روبراه و بر وفق مراد است

تنها...... تنها دل ما دل نيست

/ 2 نظر / 5 بازدید
kasra

felan ke chizi tosh nist vali tarahisg khube