حيات عبارت از جنبش و فعاليت است

                                محمد تقی بهار

هر کس در دوره زندگيش دو کار ميتواند انجام دهد:

ساختن  و کاشتن

سازندگان....

 شايد سالها در کار خود باقی بمانند و سازندگيشان مدتها طول بکشداما روزی کارشان به اتمام ميرسد. در اين هنگام باز ميايستد و در ميان ديوارهای حود ساخته محصور ميشود هنگامی که ساختن تمام شود زندگی معنای خود را از دست ميدهد.

اما کسانی که ميکارند....

اينان گاهی به هنگام طوفان و تغيير فصلها رنج ميبرند و به ندرت خسته ميشونداما يک باغ بر خلاف يک عمارت هرگز از رشد باز نمی ايستد و در همان زمان که نيازمند توجه باغبان است اجازه ميذهذ که زندگی برای باغبان يک ماجرای عظيم باشد

باغبانان در ميان جمع يکديگر را ميشناسند چون ميدانند که در سرگذشت هر گياه رشد سرسر زمين نهفته است .

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
سميه

عزيزم كارت خيلي خوبه كوكچولو كلاه قرمزي من من رو خيلي دعا كن كاش يه روز مي اومدي باهات حرف بزنم بگدريم. بابا دمت گرم كارت خيلي درسته زري هم ميگه خيلي خوبه حرف نداري خيلي باحالي خوشم اومد كه با آدم چيزفهم طرفي حالا يه جك برات ميگم يه بار يه تركه ميره عروسي جو ميگيره اون رو به عروس شماره ميده اميدوارم هميشه شاد باشي وهميشه موفق