می دانم . در این دنیا ، دیر یا زود ، باید بین خوشبختی و عقل یکی را انتخاب کرد. 

/ 0 نظر / 19 بازدید