ای کاش آدما اينقدر جرت يا شهامت داشتن که...

  انگار تو قلب من يه شمارش معکوس شروع شده.فقط صدای تيک تيک مياد. ای کاش آدما يه کمی بيشتر از اين شهامت داشتن. نميدونم چی بگم جز اينکه ..

دلمگرفتهاست<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دلمگرفتهاست

بهایوانمیروموانگشتانمرا

برپوستکشیدهشبمیکشم

چراغهایرابطهتاریکند

چراغهایرابطهتاریکند

                 

کسیمرابهمهمانیآفتاب

معرفینخواهدکرد

کسیمرابهمهمانیگنجشکهانخواهدبرد

پروازرابهخاطربسپار

 پرندهمردنیست

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
behzad

مرسی که به وبلاگ من سر زدی وبلاگ قشنگی داری موفق باشی

faryad dar tanhayy

سلام...راست ميگی ولی چه شهامتی ؟ اره چراغ رابطه تاريکن ولی ما هم کم بد نشديم... به هر حال از نوشته هات خوشم اومد..موفق و مويد باشيد... به اميد ديدار.. بای