گرفتن کتاب از دست یک نویسنده ،طعم خاصی دارد  برای من که عمری را در کنار زنی زیستم که  آرزوی نویسنده شدن  داشت .

هرچند در کنارم نبود اما کتاب را به یادش خواندم که بداند هنوز برای رسیدن به آرزویش دعا میکنم

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

آری شود ولیک به خون جگر شود

/ 0 نظر / 16 بازدید