هوا که زودتر تاریک میشود باید زودتر به دفتر کارم بروم کارهایم را سریعتر انجام بدهم انگار زودتر وقت نهار میشود و زودتر عصر میشود زودتر باید به خانه بروم...غذا را زودتر اماده کنم و سفره را زودتر بیندازم  و ....

همین زودتر زودتر کردنها رو بیشتر دوست دارم

همین که پائیز میشود و زودتر تاریک میشود را بیشتر دوست دارم.

حیف که به همین زودی که می آید هم میرود.

انگار همین دیروز بود که پائیز زودتر از راه رسید و زندگیمان شروع شد و زودی گذشت و بهارش هم باز تبدیل به پائیز شد...

/ 2 نظر / 17 بازدید
فروغ

منم این حال و هوا رو دوست دارم.[رویا]

ساچلی

دلم برات خیلییییییییییییییییییی تنگ شده[قلب]