دلم میخواد هی برم تو سایت دانشگاه و نمره امو ببینم!!

آخیششششششششششششششششش

یه باری از رو دوشم برداشته شد

استعداد ندارم چکار کنم   لبخند

/ 0 نظر / 15 بازدید