باغبان گر پنج روزی صحبت گل بايدش

در جفای خار هجران صبر بلبل بايدش

ای اندر  بند زلفش از پريشانی ننال

مرغ زيرک چون به دام افتد تحمل بايدش

خوب اين تصميمی بود که خودت گرفتی .حالا چرا ننه من غريبم بازی در مياری

ميخواد بره ... دوستشه !!!!!02.gif15.gif17.gif ديگه بايد عادت کنی . فقط دو هفته ديگه مونده بعدش همه چی ديگه واقعا تموم ميشه. مثله هميشه

فقط يه کمی تحمل کن . ازت خواهش ميکنم 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید

salam be maa ham sar bezanin