همین که گفت فکرشو نکن خدا کریمه . فکر نکن که گیر افتادیم همه چیز درست میشه خوب میشه راه میفته .....قلبم آروم شد .به همین سرعت.

خدا کنه همینطور هم بمونه .میون این سرفه های بی امان طاقت کوبیدن قلبم به جداره سینه ام رو ندارم.

باید تکرار کنم

خدا کریمه....

 

/ 2 نظر / 14 بازدید
ببین!

فقط خدا ... فقط خدا . . . فقط خدا ....