چه حالی ميده وقتی جلو استاد بشينی چت کنی اونم با يکی از اون سر سالن
هد ستم گذاشته باشی استاد بياد باهات حرف بزنه هی نگاش کنی اما نشنوی چی ميگه
خيلی حال ميده که يکی از دست تو سرشو بگيره تو دستش هی بهت چپ چپ نگاه کنه تو هم خودتو بزنی به مظلومی ... خب آخه ... بابا کيف ميده ديگه
خيلی کيف ميده که همين فردا امتحان داشته باشی با کمال آرامش بری سايت دانشگاه بشينی ويژوال بيسيک کار کنی
خلاصه خيلی کارا هست که تو اين دنيا باعث ميشه آدم کيف کنه اما خوب هميشه اون چيزی اتفاق نمی افته که آدم دلش ميخواد
فکر کنم اين بيشتر کيف بده که از دست من عصبانی باشی کليد اتاقو برداری ببری که من بيام تا شب پشت در بمونم نه؟04.gif28.gif

/ 2 نظر / 3 بازدید
sayeh

سلام عزيزم خيلی عالی بود من که ناراحت شدم يعنی دلم سوخت يادش بخير ما ۴ سال با هم بوديم حالا آخر راهيم توی درس البته اميدوارم با وقفه ها يه جوری کنار بيايی الکی هم نرو زير بارون بگو نمايشگاه کامپيوتره همه توی بارون هستند از تو نمی پرسن کجا ميری اميدوارم شاد باشی خداحافظ تا ۴ شنبه

sayeh

ليلا هم خوند گفت عالی بود باي بای