ما باید بگوییم: اینها زودتر خسته خواهند شد، چون دروغ می گویند.
 اگر حمل تفنگ، جسم را خسته می کند، دروغ، جان را از پای در می آورد.

/ 0 نظر / 15 بازدید