بعد از مدتی که اومدم بنویسم میبینم که حرفی برای گفتن ندارم .<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شاید حرفای دیگران بعضی مواقع به درد بخور تر باشه!!!!

نظر به پایان کار انداختن نیمه زندگی است                                   حضرت محمد

با کسی که قدرت از میان بردنش را نداری مبارزه نکن                      حضرت علی

مرز دنيای هر کس تا انجاست که وی تا آنجا زندگی ميکند                 دکتر سروش

سرمايه ماورائی هر کس به اندازه حرفاهائی است که

 برای نگفتن دارد.                                                                      دکتر شريعتی

یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلائی دو چیز است : صبر و امید.         الکساندرو دوما

تنهائی در بهشت هم ارزش ندارد                                                برناردو سن پیر

تنهائی عبارت است از بیماری روح بشر                                        هاکسلی

به خصلتهای خویش بیشتر از آبـــــــرو و حیثیت خود اهمیت دهید . زیرا خصلتها نشانه واقعی وجودی شماست در حالی که آبرو نشانه طرز تفکـــــــــری است که دیگران در مورد شما دارند                                                                         جان وودن

کارهای تکراری ما نشان دهنده شخصیت ماست                               ارسطو

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار                                               گاندی

در پی هر گریه آخر خنده ایست                                                      مولانا

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
بارون پاییزی

تا میتونی بازم از لین کارها بکن