کنار مشتی خاک در دوردست خودم تنها نشسته ام25.gif <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نشستم لب پنجره.هر از گاهی یه نگاهی به پنجره روبه روئی میندازم ... 04.gif

رخنه ای نیست در این تاریکی

در و دیوار بهم پیوسته

سایه ای لغزد اگر روی زمین

نقش وهمی است زبندی رسته

اینقدر دلم میخواد بدونم که هنوز مثه اون روزا مثه من از سیاهی میترسی؟ نمیدونم شاید اگه یه روزی  دوباره دیدمت ازت پرسیدم.

الان خیلی دلم میخواد که با یکی برم بیرون . برم بشینم یه جای خلوت . جائی که هیچ صدائی نیاد . شاید اگه یه لحظه میاومد دم پنجره بهش میگفتم بیاد با هم بریم

برویم و برویم و بیکرانه را زمزمه کنیم

اما افسوس که خیلی وقته منتظرتم اما دریغ ...حتی نمیای پنجره رو باز کنی

نه وصل ممکن نیست

همیشه فاصله ای هست

ایکاش مثه اون روزا یه بار میاومدی ... فقط یه بار ... نیمشه دیگه داد بزنی که بیام و دفترمو ازت بگیرم؟ نمیشه یه بار دیگه فقط یه بار دیگه صبح زود منتظرم باشی؟ 02.gif17.gif

ببین حتی نمیتونیم با هم حرف بزنیم ... چرا تنهام گذاشتی رفتی . من که همه راهو واسه تو اومده بودم. قبول کن بیوفائی کردی . 15.gif

چه درونم تنهاست......

 

فقط میخوام بهت بگم که... حالا که تو نمیتونی بیای

 

منتطر باش که یک شب به تو خواهم پیوست

........ قصه عشق منو تو کامل نیست13.gif

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید