سه بار خودمو در مقابل سه نفر مختلف کشتم!!!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

وقتی فهمید که دروغ میگم چون صدای اشکامو از پشت تلفن میشنید!

وقتی که اشکامو دید . دلش به حالم سوخت و اشک ربخت!

وقتی اشکام روی قرآن ریخت شاید باور کنه که بیگناهم!

و البته این شعرو برای اون دوتائی میینویسم  که طعم تلخ زندگی رو به کامم ریختن ....

 

پنجه در افكنده ايم...
با دست هايمان
به جاي رها شدن.
سنگين سنگين بر دوش مي كشيم
بار ديگران را
به جاي همراهي كردنشان.
عشق ما
نيازمند “رهايي“ ست
نه “تصاحب
در راه خويش
ايثار بايد
نه انجام وظيفه...

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
تمساح

زندگی بريدا....نه چسبناکه....نه تلخ....ما دهانمان کس است....طعم افکارمان بامزه های مختلف....آميخته شده....عادت به اين افکار ما رو به اين باور رسونده که چيزی از دنيای بيرونمون داره اونو اينطوری نامتجانس ميکنه....چرا نميدونم....سرنوشت ما رو به يه افسردگی مزمن رسونده....هر چی بيرون ميگرديم دنبال راهی که ازش خلاص بشيم نميتونيم...باور هم نميکنيم که همه چيز توی ذهنمون شکل ميگيره...و بيرون رو اگه خودمون بذاريم....ميتونه طور ديگه ای باشه....يا هو

تمساح

راستی نظرتو درباره لوگوم نگفتی...تمساحی هست يا نه...؟موفق باشی دوست خوب من....همينه....چه خوب چه بد داره ميگذره....عمر کوتاهه فرصتت کمه...به خودت فکر کن....به خودت...خودت مهمی...فردا هم تنها ميری همونطور که تنها اومدی..بيخيال...به درک راه نبرديم به اکسيژن آب...يا هو