دلم برای کسی تنگ است

که همچو کودک معصومی

دلش برای دلم می سوخت

و مهربانی خود را

 نثار من می کرد

/ 0 نظر / 20 بازدید