تا به حال این احساس را داشته ای؟ماری در بدن , فکر , روح و روان خود!

من با خواندن این مطلب گریستم....هر چند تا به حال داشتن مار را در اندرونم تجربه نداشتم 

زندانی به نام فیروزه – از ازدواج زوری تا اعتیاد و زندان رجایی شهر

/ 0 نظر / 15 بازدید