نمیدونم چرا بعضی روزا همه اش دنبالت میگردم!

انگار هنوز باور نکردم که رفتی

/ 0 نظر / 18 بازدید