تا ديده ز دل نيم قدم ره به ميان است

از پرده برا!چشم جهانی نگران است

/ 2 نظر / 4 بازدید
ageyerouz

سلام بريدا جون. حرفات مثل هميشه دلنشينه چون حرفی که از دل بياد قطعاْ دلنشينه. اتفاقاْ من هم زياد به گذشته و خاطراتم فکر ميکنم. نه اينکه حسرت ميخورم بلکه بيشتر به آدمهايی فکر ميکنم که تو زندگی شلوغ يلوغم باهاشون آشنا شدم. جداْ زمان چقدر زود ميگذره. آدم چشم بهم بزنه عمر تمومه. شاد باشی بريدا جان.

انگوري

اين شعر مال ابتهاج است !؟ اگه نيست باید بگم يه از ابتهاج شنیدم تو همین مضمون خیلی قشنگ بود. راستی : ممنون از محبت هميشگيت نسبت به من