نسیما


 

 

در زندگي زخمهايي هست كه مثل خوره روح آدم رو مي خوره...روح من مدتهاست كه دچار اين خوره شده...سالها...دچار سرما و اسارتي ابدي...رها شدن از اين وضعيت بغرنج هم فعلا برام امكان پذير نيست...معمولا سعي مي كنم بزنم به فاز بي خيالي و عموما هم موفق هستم...به طوريكه هيشكي نمي تونه از ظاهرم به چيزايي كه تو دلم هست پي ببره ...اما يه وقتايي كم ميارم...مثل الان...اين موقع هاست كه دلم مي خواد چشم باز كنم و ببينم همهء زندگيم يه خواب بوده...يه كابوس...نمي دونم بهاي سنگيني كه بايد براي رهايي از اين وضعيت بپردازم ارزشش رو داره يا نه...هميشه به اين دو راهي مي رسم...خدايا...كاشكي خودت كار رو يه سره كني...كاش يه نگاهي هم اين ورها بندازي...خيلي سخته كه آدم دلش بخواد ساعتها سرش رو بذاره رو شونهء يكي و گريه كنه اما مجبور باشه به جاش بخنده...بگه من زنده م...بگه من خوشحالم...يه عمر فيلم بازي كردن هم گاهي وقتا زجرآور ميشه...ديگه كم كم داره مرز رويا و واقعيت برام از بين ميره...دلم مي خواد اونقدر برم تو دنياي خودم گم بشم كه ديگه خودم رو پيدا نكنم...

مصلوب کدامین جرمم؟
قربانی کدام سرنوشت؟
و کجاست "اختیار" انسان خاکی
در انبوه "جبر" غالب؟
کجاست" حق انتخاب"
در پهنهء "تقدیر محتوم"؟


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0