نسیما


 

 

 

امروز چندین و چند ساله شدم.احساس میکنم که صد سالگی رو باید جشن بگیرم " شایدم هزار سالگی...."

 هیچ احساس خاصی ندارم . هر چی بیشتر دست و پا میزنم میبینم که برای هیچ قسمتی از زندگیم اختیار ندارم.

گفته بودم که زمستون رو دوست دارم، که فکر می کنم مال منه.امروز  پنج شنبه است .پنج شنبه ای که ای کاش مال من بود بعد میشد یه روزی پر از حس داغ رهائی.آره...!!! دنيا هنوزم چيزی رو کم داره؟! داره ؟نه گمانم.

هیچ نقطه عطف بزرگی تو زندگیم نیست . هنوز هم کنار غار تنهائی ها .....
نقطه ی عطف هميشه برام جذاب بوده. از همون سال های دبيرستان و تاب خوردن لا به لای فرمول ها و منحنی ها و نمودارها. پيدا کردن نقطه ی عطف! نقطه ای که با تعريفش، تغييرات ناگهانی و عجيب غريب نمودار توجيه می شد و خيال همه راحت! اما حالا حتی اون روزا هم نیستن که .....
سالها گذشته شايد عاشقی کردم تا زندگی کنم و اين بار میخوام عاشقی رو زندگی کنم . اون سال ها گذشت زمان مفهومی نداشت، اين بار اما انگار بار لحظه ها فرق کرده، انگار لحظه ها رو سر می کشم تا جاودانه بشن، انگار از سُر خوردن ثانيه ها فرار می کنم.

نوع تولدمو که خودم انتخاب نکردم اما دلم میخواست نوع مردنمو خودم انتخاب کنم، دوست داشتم تو دريا بميرم. تو آغوش آبی که انتها نداره!! پیش ماهیا ...شایدم کوسه ها....
سردم می شه. از تمام اين سال ها به لرزه می افتم دارم يخ می بندم... کسی چه می دونه؟ شايد روزی برسه که از تمام اين سنگلاخ ها بگذرم و به خورشيد پشت کوه برسم، کسی چه می دونه ؟ شايد تنها راز زيبای زندگی همين اميد باشه، اميد به ناممکن.
"چيزی که کوير را زيبا می کند اين است که يک جايی يک چاه قايم کرده..."*

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0