نسیما


 

دلم تنگه

مدت درازیه که سعی میکنم سرمو با چیزای مختلفی گرم کنم اما امان از وقتی که یه لحظه بیکار بمونم ... بیکار که چه عرض کنم ...

تصوراتی که همیشه با منه همیشه!!! همیشه ...

خاطراتی که هر چند رنگ غبار گرفته اما ....

واقعا نمیدونم چمه. یه چیزی در من عصیان میکنه ! آتیش میزنه ....میسوزونه... نعره میکشه... به همه تا رو پودم چنگ میزنه...آخرش من رو به نابودی میکشونه... فنا میکنه

نه! نه ذات آدما عوض بشو نیست . نه خیابون گردی نه سینما نه تفریح نه کار نه زندگینه هیچ چیزه دیگه آرومش نمیکنه !!!غم هست... هميشه هست . با هر نفسم .!

آخرش شب که سرمومیذارم رو بالش هست. باز باهم حرف میزنه

یه چیزی میخواد

چیزی ندارم بهش بدم .

چیزی که در وجودم خشک شده . حتی ریشه هاش هم پوسیده.

فرجام بدی داره . اما چه میشه کرد؟ من در انتظارشم ...

با همه وجودم میطلبمش

گاهی فکر میکنم به خاطر فرجامه....

نمیدونم ..... نمیدونم ....

دلم گرفته.نه از کسی یا چیزی فقط دلم گرفته....

دلم شونه اون کسی رو میخواد که آرزوی بودنش تاوان بدی داشت .

فکر میکنم اگه تا صبحم گریه کنم دلم باز بشه.

 خنک آن قمار بازی  که بباخت هر چه بودش  

      بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0