نسیما


 

 

بالاخره کنکور تموم شد .

چیزی که خیلی سرمایه روش گذاشتم . فقط ای کاش به همون اندازه نتیجه بگیرم . از خیلی چیزا گذشتم تا شاید بتونم نتیجه بهتری بگیرم . از لباس از تفریح از ...خیلی از وقتمو صرفش کردم عمری که بزرگترین سرمایه هر کسیه ....مدت درازی خودمو تحت فشار گذاشتم .

خودمم قبول دارم که کنکور آخرین راه نیست و قبول شدن یا نشدن اونقدراکه برای من اهمیت داره ، مهم نیست ...  همه اش احساس میکنم که اشتباه کردم . هر 2 سال یه بار یه همچین زجری........

اما خدایا خودت خوب میدونی که هر کسی برای پیشرفت به یه چیزی متوسل میشه .... بازم خودت خوب میدونی که من هیچ دستاویزی ندارم . برای پیشرفت هیچ راه دیگه ای ندارم ....

خیلی دلم گرفته

خیلی وقته که دلم گرفته تو همه این روزا دلم میخواست با کسی درددل کنم . یه کسی همون حرفائی رو بهم بزنه که خودم موقع نامیدی به دیگران میزنم . یه دست گرمی که دستای سردمو بگیره بهم بگه بیشتر توکل کنم .بهم بگه حل میشه بهم بگه که باید قوی تر باشم. یه کسی که یه قدری تسکینم بده.  اینقدر با خودم حرف زدم خسته شدم . اینقدر سر سجاده گریه کنم که انگار خدا هم حوصله اش سر رفته . دیگه از دستم خسته شده . خیلی دلم گرفته ... از اینجا بیشتر . دلم نمیخواد کار کنم . تو جامعه ای که حتی خودمم شک کردم که آیا هنوز سالمم؟ نکنه منم مثله اینا شدم؟ نکنه یه روزی .....

دلم میخواد برم توی یه روستائی تنها زندگی کنم . یا وسط یه بیابونی حسابی داد بکشم .

از کتاب خوندن و پای کامپیوتر نشستن خسته شدم .از دست این برنامه لعنتی که به هیچ صراطی مستقیم نیست!!!!

از این 22 تا 4 تا کردنا . دلم میخواست  ماهها به آخر نمیرسیدن . آخراش زجرآور تر میگذره.

ای کاش حکمت اینهمه رنج معلوم میشد .

ای کاش یه کسی میگفت این راهی که دارم میرم به ناکجا آباد نمیرسه .

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0