نسیما


 

داشتم کتاب میخوندم که احساس کردم دارم بیهوش میشم . سرم یه دفعه ای شروع کرد به گیج رفتن . خدایا چکار کنم؟ دستام میلرزید . بدنم آروم آروم بیحس تر میشد. اصلا نمیدونستم چکار کنم .

تا همین چند دقیقه پیش حالم خوب بود . داشتم درس میخوندم . چی شد یه دفعه ای؟

هر لحظه بدتر و بدتر میشدم . یه نیم ساعتی گذشت . هی فکر میکردم که اگه محلش نذارم خوب میشه خودش .

خیر فایده ای نداره ......

45 دقیقه گذشت . گفتم شاید اگر یه چیزی بخورم خوب بشم . یاد کیکهائی افتادم که مامان صبح با اصرار گذاشته بود تو کیفم . یه نگاه به ساعت کردم دوازده و نیم شده

وااااااااااااای

میخواستم ساعت نه نیم مثلا صبحانه بخورما ......

کیک رو خوردم یه ذره آبم خوردم . کم کم حالم بهتر شد بدنم گرم شد

با خودم فکر کردم ببین چاره مشکل اینقدر واضحه  اینقدر روشنه که نمیبینش !!!!!!!

با خودم گفتم نکنه واسه بقیه مشکلات هم اینطوریم

شاید اگر چشمامو بیشتر باز کنم  راه حل همین کنار دستم باشه .

به جای اینکه اینقدر درون مشکلات حل بشم اینقدر تو خودم برم بهتره یه ریزه چشمامو باز کنم

خدا رو چه دیدی؟

        گاهی بعضی نعمتها با شکستن تمام شیشه ها وارد میشن

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0