نسیما


 

 

هفتصدمين پادشاه را هم اگر بخواب ببيني
كنار كوچهء بغض بيداري، در انتظار تو خواهم ماند
چشمهايم را بر پوزخند اينو و آن بستم
و چهرهء تو را ديدم
گوشهايم را بر زخم زبان اين و آن بستم
و صداي تو را شنيدم
دلم روشن بود كه يك روز از آن سوي گريه هايم
مي آيي

ای کاش میخوابیدم . میخوابیدم و خواب نمیدیدم . خواب هیچ کس را ....

خواب نمیدیدم که می روی . ایکاش نمیدیدم که با بوسه ای ساکت و تسلیم رهایت میکنم . در این بیداری رخوتناک همین آتشفشان مرده را ترجیح میدهم . آوار آیینه ها در بیداری را ترجیح میدهم.

دیشب برای صدمین بار قول دادی که بازگردی  . بار اولت نبود و آخر هم !

بدقول نیستی میدانم ... هزار باره میروی . زود برمیگردی میدانم !

میبخشمت .... نمیخواهم بعد از آن مصیبت های  بیداری مستی دیدارهای رویائیت از سرم بپرد .

از این گریز ناگزیری ولی  برای دیدنم بازهم از مسلخ تن میگذری و میآئی . میدانم

 تورا قسم به ستاره های پرپر در حریم رویاهای خودت بمان . قبول کن که یک رویائی!  رویائی که هیچ گاه به حقیقت نمیپیوندد .

اما تو را به جان نفسهاي گرم كبوتران هرّه نشين
بيا وفقط همین امشب را
بي واسطهء سكسكه هاي گريه كنارم باش
مگر چه مي شود
يكبار بي پوشش پردهء باران
تماشايت كنم
ها .. مگر چه مي شود نگاه كن
ساعت از سكوت ترانه ام گذشته است
اگر نگاه گمانم ، به راه آمدنت نبود
ساعتي پيش اين انتظار شبانه را
به خلوت ناب خوابهاي تو مي سپردم
حالا هم به چراغ همين كوچهء كوتاه مان قسم
بارش قطره اي از ابر باراني نگاهم
كافيست
تا از روزن تولد  ترانه طلوع كني

 

 

 

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0