نسیما


 

تازه از بستر  ناباوری بلند شدم .

بالاخره تموم شد.دیروز آخرین روز کار توی اون شرکت لعنتی بود .

با همه اتفاقای اعصاب خورد کنش بالاخره تموم شد . خیلی خوشحالم که تونستم سر تصمیمم بمونم و عوضش نکنم .از روزی که اون چک رو دیدم  دیگه نتونستم تحمل کنم !!نمیدونم چرا ولی همه اش احساس میکردم که امنیت ندارم.آرامشم به کلی صلب شده بود . نمیدونم چرا اینقدرآدم مرموزی به نظر رسیده بودم که مجبور شدن برای سر در آوردن از کارم برام جاسوس بذارن.

اصلا هم دلم برای مریم تنگ نمیشه چون کسی که بهش دست دوستی دادم جاسوس از آب دراومد حالا که چی؟ منم یه دخترم مثله بقیه دخترا یه روزی عاشق بودم( تا کور شود هر آنکه تنواند دید) اما حالا تهی ام حالا فعلا در خلا به سر میبرم . ( سرنوشته دیگه چرا اینجوری نگاه میکنی؟)بابا عاشق شدنم لیاقت میخواد که ما نداشتیم .

همین جا اعلام میکنم که هیچ چیزه رازآمیزی در زندگیم وجود نداره .

فعلا که بیکارم اما تصمیم گرفتم جدی تر درس بخونم !

حمیده قراره اخره هفته بیاد خونمون . برنامه دراز مدتی ندارم فعلا همین جوری سر میکنم .اینو برای اونائی گفتم که یه مقدار کنجکاون ببینن من چکار میخوام بکنم .

میخوام یه مدتی برای خودم باشم . ببینم این بیماریه لعنتی دست از سر کچلم برمیداره یا نه ! یا من از رو میرم یا بعد از 10 ،12 سال اون . تا خدا چی بخواد.

خوب دیگه اینم ازاین. دیگه حرفی نیست.

 

چقدر طول کشید رفتنت

میان بوسه ای که بر پیشانیم نوشت

دیگر برنمیگردی

 

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0