نسیما


 

باز شروع شد . دخترک سعی کرد به روی خودش نیاره  اما هر چی میگذشت شدتش بیشتر میشد . ضربان قلبش بالا میره اینقدر زیاد که انگار دارن تو سینه اش طبل میزنن میل شدیدش رو برای گریه کردن به کناری میزنه، خون به صورتش دویده . گونه هاش گل انداخته بود . بلند میشه تا شاید با یه لیوان آب بتونه همه چی رو تموم کنه با این که مطمئنه هیچ فایده ای نداره . یه کمی راه میره .... انگار نه انگار !!!!!

بازم طبق معمول به خلوت اتاقش پناه میبره.

حالا دیگه ضربان قلبش اینقدر شدیده که همه وجودشوبه رعشه انداخته . احساس میکنه که از گرما داره خفه میشه . بلوزشو درمیاره .

در و دیوار جلو و عقب میرن . انگار باد پرده ها رو تکون میده . گلا سرشونو خم و راست میکنن . دست و پاش شده مثله یه تیکه یخ ...

چشماش تار میشه . سرشو با شدت به پشتی فشار میده . سعی میکنه به خودش مسلط باشه حرف میزنه . با صدا ی بلند... از برنامه های فردا ... یادش میافته  هنوز دستگاه آقای مظاهری رو پیدا نکرده . این آقای مظاهری هم دلش خوشه ها " معدن یاب" خندش میگیره از اینکه توی این اوضاع  حواسش اینقدر خوب کار میکنه .

باز صدای ضربان قلبش توجهش رو جلب میکنه .میدونه که تا چند لحظه دیگه همه چی درست میشه اما به خودش قول میده که همین فردا اقدام کنه . دیگه طاقتش تموم شده .  

در همین حاله که دیگه نمیفهمه  و ....

چند ساعت بعد  چشماشو باز میکنه حدس میزنه که باید نیمه شب باشه .

آخیش ... این دفعه هم گذشت.

باز شروع به مرور کارای عقب افتاده میکنه بدون فکر به قولی که همین چند ساعت پیش به خودش داده........

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0