نسیما


 

یه پیام جادوئی الهام بخش شد دست به کاری بزنم که خیلی قبلترها باید انجامش میدادم .

یه جمله از شکسپیر :

از دست دادن امیدی پوچ و آرزوئی محال خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است .

برای رنج کشیدن سرحدی تعیین کردم و بعد از آن صمیمی ترین و قدیمی ترین و بهترین دوست و همدمم ( واژه ای که هیچ وقت باورش نکرد) رو از توی لیستم del & ignore  کردم . میخوام دیگه نه مادری باشه که مالک بچه اش باشه که سهم اش از خدا اون بچه هه باشه که براش هر تصمیمی صلاح بود ، بگیره.  نه بچهء بیشعوری که نفهمه چاقو براش خطر داره و نه چاقوئی که باعث و بانی تمام این اوهام بشه !

یه آهنگ که همشه دلم میخواست بهش گوش بدی و یک کتاب که بخونی .....

دیگه از زمان همه اینها گذشته .... برای حرف زدن دیگه خیلی دیره!

چاقو توی یه سبت واقعی توی آتیش انداخته شد . بچه بزرگ شد  و مادرش هم رفت تو بایگانی لحظه ها!

زندگی لحظه ای نوع جدید زندگی منه . وقتی بهش فکر میکنم بی اختیار لبخند میزنم.

تو زندگی لحظه ای خیلیای دیگه هم به خودی خود ignore  شدن .

شعر زیر آخرین حرف منه:

                                              شکست نیاز

 

آتشی بود و فسرد

رشته ای بود گسست

دل چو از بند تو رست

جام جادوئی اندوه شکست

آمدم تا به تو آوبزم

لیک دیدم که تو آن شاخه بی برگی

لیک دیدم که تو بر چهره امیدم

خنده مرگی

 

وه چه شیرینست

        بر سر گور تو ای عشق نیاز آلود

        پای کوبیدن

 

 وه چه شیرینست

       از تو ای بوسه سوزنده مرگ اور

      چشم پوشیدن

 

وه چه شیرینست

      از تو بگسستن و با غیر تو  پیوستن

      در بروی غم دل بستن

 

که بهشت اینجاست

بخدا سایه ابر و لب کشت اینجاست

تو همان به که نیندیشی

به من و درد روانسوزم

که من از درد نیاسایم

که من از شعله نیفروزم

 

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0