نسیما


 

امروز انگار از اولش با بقیه روزا فرق داشت

خیلی وقت بود که قرار بود برم بازار امروز انگار که قسمت شد .

زرق و برق پشت ویترینها حسابی گرفته بودم . همه چیز قشنگ و بی نقص بود . اینقدر همه جا رنگین بود که آدم دلش میخواست ساعتها پشت هر ویترین فقط نگاه کنه.

از اون همه زرق و برق اما هیچ چیزی نصیب من نشد !!!

نه کیف نه کفش نه عطر نه حتی روسری که اینقدر برای خریدنش عجله داشتم!

احساس کردم که اینقدر زشت و کریه شدم که همه اجناس قشنگ از من فرار میکنن.

بعد از کلی وقت آخرشم هیچی به هیچی . حتی مرجان بیچاره هم به خاطر من از اون روسری که اینقدر نازش میکرد چشم پوشید .

حالا فردا باز مجبور میشم مهمونی رو بیخیال بشم . آخه آبجی بزرگه سفارش دادن که به بریدا بگید خیلی شیک بیاد . امشب به مامان گفتم که نمیام امیدوارم که تا فردا زیاد اذیتم نکنن بذارن به درد خودم بمیرم. هیچ کس منتظر من نیست هیچ کس دلش برای من تنگ نیست هیچ کس چشمش به در نیست تا ورود منو ببینه( ا چرا مامان هست میخواد وقتی  از در میام به خاطر دو ساعت  نگرانی اولین نفری باشه فحش کشم کنه )

فردا تنهام

فردا دوباره یه روزیه مثله بقیه روزا

صبح زود شرکت . ظهر خونه خواب اجباری بعد از ظهرم نشستن کنج اتاق و کتاب خوندن، فکر کردن و خاطره ها رو مرور کردن آلبوم عکس ورق زدن آه کشیدن

شب خیلی زود برای رهائی از اوهام به رویا پناه بردن و ...

صبح دوباره.....

کسی نمیخواهد

باور کند که باغچه دارد میمیرد

که قلب باغچه دارد آرام آرام

از خاطرات سبز تهی میشود

و حس باغچه انگار

چیزی مجردیست که در انزوای باغچه پوسیدست

کسی نمیخواهد باور کند که

قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است

و ذهن باغچه دارد آرام آرام

 از خاطرات سبز تهی میشود

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0