نسیما


 

بعد از مدتی که اومدم بنویسم میبینم که حرفی برای گفتن ندارم .

شاید حرفای دیگران بعضی مواقع به درد بخور تر باشه!!!!

نظر به پایان کار انداختن نیمه زندگی است                                   حضرت محمد

با کسی که قدرت از میان بردنش را نداری مبارزه نکن                      حضرت علی

مرز دنيای هر کس تا انجاست که وی تا آنجا زندگی ميکند                 دکتر سروش

سرمايه ماورائی هر کس به اندازه حرفاهائی است که

 برای نگفتن دارد.                                                                      دکتر شريعتی

یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلائی دو چیز است : صبر و امید.         الکساندرو دوما

تنهائی در بهشت هم ارزش ندارد                                                برناردو سن پیر

تنهائی عبارت است از بیماری روح بشر                                        هاکسلی

به خصلتهای خویش بیشتر از آبـــــــرو و حیثیت خود اهمیت دهید . زیرا خصلتها نشانه واقعی وجودی شماست در حالی که آبرو نشانه طرز تفکـــــــــری است که دیگران در مورد شما دارند                                                                         جان وودن

کارهای تکراری ما نشان دهنده شخصیت ماست                               ارسطو

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار                                               گاندی

در پی هر گریه آخر خنده ایست                                                      مولانا

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0