نسیما


 

نشسته بود یه گوشه ای . پاشم دراز کرده بود یه سری خرت و پرت ریخته بود جلوش. مثلا میخواست بفروشدشون. یه لحظه نگام افتاد به صورتش . مات موندم. چقدر نورانی بود چقدر پاک چقدر معصوم ....

با اون سنش مثله بچه ها بود پاک و بیریا.  یه چند لحظه ای اینقدر محو تماشاش شده بودم که متوجه اطرافم نبودم. انگار از یه گوشه یه کسی گفت اینقدر نگاه نکن عاقبت خودتم همینه  

رد شدم و  تازه متوجه شدم که چی گفته  و حرفش رو حلاجی کردم (راستش اون لحظه اینقدر محو خانومه بودم که متوجه اطرافم نبودم).

برگشتم که حسابشو برسم اشکم در اومده بود شاید اگر مرجان نبود یه دعوای حسابی راه انداخته بودم . خیلی دلم میخواست بهش بگم که ای کاش من لیاقت داشتم مثله این میشدم ای کاش منم لیاقت داشتم که  تو این لجن زار یه همچین چهره ای داشته باشم . و ای کاش تو اینقدر بدبخت نبودی که این حرف رو بزنی و مگه این خانومه چش بود جز این بود که میخواست پولش حلال باشه؟ حتما اگه یه شلوارک میپوشید با یه مانتوئی که مال بچگیاش بوده تو خوشت می اومد . حتما اگه اونم یه لجنی بود مثله بقیه تو و شیطونها و لجن هائی مثله  تو خوششون می اومد . خوشحالم از اینکه هنوز هستند افرادی که شرافتشونو به مادیات نفروختند . خدا رو شکر که هنوز واسه بعضیا ارزشا ارزش مونده. من نه یه بچه بسیجی ام نه ادعای مسلمونی میکنم و نه یه خانومه محجبه اما بعضی چیزا دیگه واقعا بستگی به انسانیت هر کسی داره .

دیگه از جمله معروفتر نداریم که

اگر مسلمون نیستید حداقل آزاده باشید

 

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0