نسیما


 

هر عشق هماره عظیم ترین و مهم ترین عشق جهان است. عشق چیزی همچون کلوچه نیست که بتوانیم به قطعات کوچک و بزرگ تقسیمش کنیم،فقط یکی و سراسر عشق است.

آشکارااست که میتوانی به کسی بگوئی : او کسی است که بیش از هر چیز دیگری دراین جهان میخواهم. و تمامی آنانی که عاشق هستند– به هر دلیلی –در چنین گفتن صادق اند.

به همین دلیل میتوانم بی واهمه ادعا کنم :رابطه ما زیبا ترین رخداد زندگی من بوده است شگفت انگیز ترین چیزی است که در زندگی هر کسی دیده ام. جاودان است.

                                                  نامه های عاشقانه یک پیامبر(جبران-خلیل-جبران)

         

 

نمیدونم چرا اینقدر این متن به دلم نشست . امشب یه جورائی خیلی خوشحالم . هم خوشحالم هم ناراحت هم نگران و بیشتر از همه میترسم!!!!!!!!!!!!!!!!

یه سوالی مدام توی ذهنم میچرخه که چرا بعضیا اینقدر خوشبختند؟ به خدا من آدم زیاده خواهی نیستم . اما ....

اما احساس میکنم که این سهم من نیست . احساس میکنم که بهم ظلم شده. احساس میکنم که  نباید اینطوری باشه . من بیگناهم . نمیدونم تقصیره من چیه؟ آخه به چه جرمی؟

احساس میکنم که زندگی کردن بلد نیستم و دارم زندگیه بعضی رو هم تلخ میکنم . 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0