نسیما


 

      کاش چون پائيز بودم......کاش چون پائيز بودم

     کاش چون پائيز خاموش و ملال انگيز بودم

      برگهای آرزوهايم يکايک زرد ميشد

       آفتاب ديدگانم زرد ميشد

        آسمان سينه ام پر درد ميشد

       ناگهان توفان اندوهی به جانم چنگ ميزد

       اشکهايم همچو باران

       دامنم را رنگ ميزد

        وه .....!!! چه زيبا بود اگر پائيز بودم

       وحشی و پر شور و رنگ اميز بودم

       شاعری در چشم من ميخواند.... شعری آسمانی

     در کنارم قلب عاشق شعله ميزد

     در شرار آتش درد نهانی

    نغمه من ....

    همچو اوای نسيم پر شکسته

    عطر غم ميريخت بر دلهای شکسته

    پيش رويم:

    چهره تلخ زمستان جوانی

    پشت سر:

    آشوب تابستان عشق ناگهانی

    سينه ام منزلگه اندوه و درد و بدگمانی

                                     کاش چون پائيز بودم.....!!!!!

    مهم نيست که دنبال چی هستی حکمت پول يا قدرت... مهم اينه که حداقل يه بارتو زندگيت با بخش دوم خودت ديدار کنی . حتی اگه اون ديدار رو در رو و متقابل نباشه . حتی اگه از پشت يه پنجره مجازی باشه .حتی اگه يه روزی از پشت همين پنجره مجبور بشی باهاش خداحافظی کنی . فکر ميکنم همين ديدار انچنان عشق عظيمی در بر داشته باشه که بتونه بقيه روزگار ما رو توجيه کنه.حتی اگه مجبور باشی ادامه عمرت رو کنار کسی سر کنی که فقط بهش عادت کردی ......

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0