نسیما


 

    بعد از اين همه مدت ... باز اومدم که بنويسم. با يه کوله بار حرف که اشتياق زيادی برای به زبون آوردنشون هم ندارم اما ... حرف را بايد زد    درد را بايد گفت...!!!!!!!

    يک ماه ديگه هم گذشت. واقعا عجب بيهوده تکراريست دنيا

   نشسته بودم لب پنجره. داشتم به اون ستاره ای نگاه مکيردم که يه روزی مال من بود و حالا ديگه همونم ندارم.

    نميدونم چرا هميشه درست همون لحظه ای که فکر ميکنم همه چيز داره به خوبی پيش ميره و زمان وظيفشو انجام ميده و پرده فراموشی روی همه چيز ميکشه باز يه باد مياد و آتيش به پا ميکنه!!!يه چيزی مثله يه رويا يا يه خواب حيف که ميون اين آتيش بازيا منم که دارم ميسوزم.

    خدايا کاش زندگی همش خواب بودوقتی توی خواب ميتونی بی هراس عزيزترينت رو در آغوش بگيری بيداری چه لذتی داره؟ وقتی بيداری فرصت ديدار نميده و خواب اينقدر سخاوتمندانه آغوش گرم عشق رو بهت هديه ميده! بيدار موندن معنائی نداره....

گاهی ....

  بيخيال بابا . برای نوشتنم ديگه ديره

   از که ميگوئی؟؟

  شهر دل خاليست ُ خاموشست.

   برکه آرامست و غمگين

  شهرزاد قصه گو تنهاست

  نغمه های آشنائی مرده بر لبهای کوچه

   نه صدائی ُ

  نه دگر آوای گرم آشنائی

  بر خيابانهای ساکت ُ مانده تنها رد پائی

                                          رد پائی

                                                 رد پائی

                                                     .............!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0