نسیما


 

چه فكر ميكني؟؟

   كه بادبان شكسته زورق به گل نشسته ايست زندگي

        در اين خراب ريخته

                كه رنگ عافيت از او گريخته

                       به بن بست رسيده راه بسته ايست زندگي

چه سهمناك بود سيل حادثه

   كه همچو اژدها دهان گشود

     زمين و آسمان ز هم گسيخت

       ستاره خوشه خوشه ريخت

          و آفتاب در كبود دره هاي آب غرق شد

              هوا بد است تو با كدام باد ميروي؟

                   چه ابر تيره اي گرفته آسمان سينه تو را

                                             كه با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نميشود

تو از هزاره هاي دور آمدي

  در اين دراز ناي خون فشان

    به هر قدم نشان نقش پاي توست

      در اين درشناك ديو لاخ زهرطرف

          طنين گامهاي ره گشاي توست

              بلند و پست اين گشاده دام گاه ننگ و نام

                به خون نوشته نامه وفاي توست

                   به گوش بيستون هنوز صداي تيشه هاي توست

                چه تازيانه ها كه با تن تو تاب عشق آزمود

           چه دارها كز تو گشت سربلند

      زهي شكوه قامت بلند عشق

   كه استوار ماند ز هر گزند

          نگاه كن هنوز آن بلند دور

                 آن سپيده آن شكوفه زار انفجار نور

                      كهرباي آرزوست

                           سپيده اي كه جان آدمي هماره در هواي اوست

                      به بوي يك نفس در آن زلال دم زدن

             سزد اگر هزار بار بيفتي از نشيب راه و باز رو نهي به آن فراز

چه فكر ميكني؟

        جهان چو آبگينه شكسته ايست

               كه سرو هم در او شكسته مينمايد

                  چونان نشسته كوه در كمين دره هاي اين غروب تنگ

                          كه راي بسته مينمايد

                      زمان بيكرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج

               به پاي او دميست اين درنگ درد و رنج

       بسان رود كه در نشب دره سر به سنگ ميزند

                                                             رونده باش

                             اميد هيچ معجزي ز مرده نيست

                                                                         زنده باش

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0