نسیما


 

و اين منم

 زنی تنها

 در آستانه فصلی سرد

در ابتدای درک هستی آلوده زمين

و ياس ساده و غمناک آسمان

و ناتوانی اين دستهای سيمانی.............

بالاخره تموم شد. همون ماجرائی که با يه ضربه شروع و با يه ضربه تموم شد....

اصلا جريان اين ضربه ميدونيد چيه؟ ضربه اول به ديسکت تحقيقات فيزيک و ضربه آخر به مغز بنده خورد. البته ناگفته نمونه که تو اين بين فهميدم برای خوردن ضربه هم بايد اجازه گرفت .مثلا از مامان

تمام اين مدت بدشانسيای زيادی آوردم اما ...

اما اون روزائی که خيلی سخت گذشت ؛ گذشت . تمام اون روزائی که حرفی برای گفتن نبود همه اون روزائی که با نگاه سرزنشبارت بهم ميفهموندی که ازم ناراحتی

اما باور کن که حرفی نبود . فقط يه ذهن آشفته از خيالای بد ...يه دله افسرده و شکسته ... يه چشم گريون.... از همه اون روزا حالا فقط يه خاطره مونده شايد بهتر باشه بگم يه تجربه .

حالا من اماده ام بيا ... سرتو بذار رو شونم ! بذار احساس کنم برای تو هنوز همون دوست هميشگی ام

دوباره بهم بگو که تنها تکيه گاهت منم.......................

من باور کردم

                 گفته های تو را

                            که فقط کلمه بود

                                     و عشق تنها کلمه نيست

                                                           من.....

                                                     من بی تو و لبان تو تنهايم

                                                                  بگو!!!

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0