نسیما


 

کنار مشتی خاک در دوردست خودم تنها نشسته ام

نشستم لب پنجره.هر از گاهی یه نگاهی به پنجره روبه روئی میندازم ...

رخنه ای نیست در این تاریکی

در و دیوار بهم پیوسته

سایه ای لغزد اگر روی زمین

نقش وهمی است زبندی رسته

اینقدر دلم میخواد بدونم که هنوز مثه اون روزا مثه من از سیاهی میترسی؟ نمیدونم شاید اگه یه روزی  دوباره دیدمت ازت پرسیدم.

الان خیلی دلم میخواد که با یکی برم بیرون . برم بشینم یه جای خلوت . جائی که هیچ صدائی نیاد . شاید اگه یه لحظه میاومد دم پنجره بهش میگفتم بیاد با هم بریم

برویم و برویم و بیکرانه را زمزمه کنیم

اما افسوس که خیلی وقته منتظرتم اما دریغ ...حتی نمیای پنجره رو باز کنی

نه وصل ممکن نیست

همیشه فاصله ای هست

ایکاش مثه اون روزا یه بار میاومدی ... فقط یه بار ... نیمشه دیگه داد بزنی که بیام و دفترمو ازت بگیرم؟ نمیشه یه بار دیگه فقط یه بار دیگه صبح زود منتظرم باشی؟

ببین حتی نمیتونیم با هم حرف بزنیم ... چرا تنهام گذاشتی رفتی . من که همه راهو واسه تو اومده بودم. قبول کن بیوفائی کردی .

چه درونم تنهاست......

 

فقط میخوام بهت بگم که... حالا که تو نمیتونی بیای

 

منتطر باش که یک شب به تو خواهم پیوست

........ قصه عشق منو تو کامل نیست

 

 

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0