نسیما


 

 

هیچ کس به من مبارزه رو یاد نداده . برای بودن ... برای داشتن ... برای رسیدن ... برای خواستن ! نه ... من مشکلی رو حل نکردم فقط همه چیز رو رها کردم ... من خودمم رو هم رها کردم .... رها ... مثل باد!!

تا وقتی که نرسیدم سعی میکنم برسم وقتی دونستم..مطمئن شدم که.... که رسیدم ، میبینیم، بریدم؛ وامیستم . یه نگاهی به سراشیبی پشت سرم میندازم...هیچ.! مهم رفتنه نه رسیدن...مهم رسیدن نه رفتن...مهم راهیه که طی کردی...چه سقوط و چه صعود...

نمیدونم چی مهمه.انگار مهم یه قصه مکرر و بی فرجامه!

 دور و  بس نزديک ... نزديک و بس دور ...دور و دورو دورتر ...

اسارت ... نفرت ... پذيرفتن ... سنگ بودن ... قربانی شدن ... قربانی کردن ... سرنوشتی متسلسل و بی سرانجام .
بهايی گزاف ... به قيمت يک عمر ... به پوچی يک نام .

باید ضعیف بود نه که تسلیم...اما...

 گریه هم تسکین نیست....هیچ تسکینی برای تسکین نیست.

هیچ و..... هیچ و...... هیچ

میدونستی؟َکه...اگه گریه کنی...خیس میشی....پس دیگه نمی شکنی،فقط خم میشی..هیچ میدونستی؟

 


زهرا خوشحالی

درودهایم تقدیم کسی باد
که کاستی‏هایم را می‏بیند
و باز هم دوستم دارد

صفحه نخست
آرشيو وبلاگ
پست الكترونيك


نويسندگان
زهرا خوشحالی


آرشيو من
امرداد ٩٥
فروردین ٩٥
دی ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
فروردین ٩٤
دی ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اسفند ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
بهمن ۸۸
آبان ۸۸
تیر ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اسفند ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳
بهمن ۸۳
دی ۸۳
آذر ۸۳
آبان ۸۳
مهر ۸۳
شهریور ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢


لينک دوستان
یکرنگ
کنسرو حرفهای من
روسپیگری
چیستا یثربی
ماندن بی من
اقاقيا
تمساح
برای زن فردا...کردیا
ساچلی
کتابخوان
باشگاه کتاب اگر


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسي
  RSS 2.0